Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZITII: Leasing operational autoturism

Înapoi la achiziţii

 

Asociaţia Pakiv România, beneficiar în cadrul proiectului cu titlul:  C.E.V.A. - Comunitate-Educaţie-Vocaţie-Antreprenoriat - COD SMIS 139992, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racovita, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 0258-811170, mail: pakiv_romani@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de "Autoturism in sistem leasing operational".

Oferta completa conform specificatiilor se depune conform documentatiei încărcate pe platforma SEAP, dar şi pe site-ul Asociaţiei PAKIV România, la adresa de email pakiv_romania@yahoo.com. Atribuirea contractului de achiziţie publică se va efectua în baza aplicării criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut", conform art.187, alin. (3), lit. a), din Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice.

Fiecare ofertant are obligaţia de a depune, impreuna cu oferta tehnico-financiara, urmatoarele documente obligatorii:

a)   declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016;

b)  Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile;

c)  Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 90 zile.

 

Documente:

Formulare

Caiet de sarcini

Data: 27.06.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro