Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud - PN 1013

logo EEA Grants
logo FRDS

Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud

PN 1013

 

 

Proiectul „Creşterea şanselor de incluziune socială a romilor privaţi de libertate din Penitenciarul Aiud", are un design intervenţional cu durata de 24 de luni şi vine în sprijinul obiectivului alocarii tematice A din cadrul apelului „Cresterea incluziunii şi abilitarea romilor".Prin parteneriatul dintre Asociatia Pakiv Romania - un ONG cu peste 7 ani experienţa în derularea de activităţi consiliative, formative şi de suport pentru grupuri vulnerabile reprezentate preeminent de persoane de etnie romă - şi partenerul Penitenciarul Aiud, care prin specificul său găzduieşte peste 500 de personae private de libertate, între care uzual, minim 200 sunt etnici romi.

Obiectivul general este acela de optimizare a şanselor de incluziune socială pentru 635 de persoane private de libertate şi membrii grupului de suport social ai acestora, dintre care 430 de etnie romă, prin furnizarea, în cadrul mediului intracarceral, a unui set de măsuri personalizate si integrate, pe parcursul a 24 de luni. Serviciile furnizate prin parteneriatul propus si pentru atingerea obiectivelor asumate în proiect sunt:

  1. servicii sociale şi educaţionale consistând în activităţi consiliative şi formative pe linie psiho-socială;
  2. servicii pro-ocupare, respectiv de sondare a intereselor ocupaţionale, dezvoltare de softskills-uri, sprijin pentru optimizarea şanselor de inserţie pe piaţa muncii şi derulare de cursuri de formare a competenţelor profesionale;
  3. servicii pentru sănătate constând în operaţionalizarea serviciilor medicale bazale şi a celor de specialitate psihiatrică, alături de realizarea unor campanii pentru sanatate cu rol de mediere sanitara pentru Grupul Ţintă;
  4. servicii de formare a personalului şi voluntarilor în lucrul cu persoane de etnie romă şi training-ul lor pe teme antidiscriminare; 5.conceptualizarea şi implementarea a 4 campanii de creştere a conştientizării şi dezvoltarea unui ghid de combatere, în penitenciare, a discriminării de orice fel şi, care va fi diseminat în cadrul celor 44 de penitenciare din România, cuprinzând exemple de bune practici din organizaţii similare din SEE.

În strânsă corelaţie cu cele exprimate până acum, obiectivul general al proiectului este acela de optimizare a şanselor de incluziune socială a 635 de persoane private de libertate şi membrii grupului de suport social ai acestora, dintre care 430 de etnie romă, prin furnizarea, în cadrul mediului intracarceral, a unui set de măsuri personalizate şi integrate, pe parcursul a 24 de luni.

Proiectul este corelat cu iniţiativele similare dezvoltate de către parteneriate relevante în domeniul de interes: creşterea calităţii serviciilor integrate pentru persoanele de etnie romă şi combaterea discriminării. Astfel, prin implementarea, în România, a proiectului "4NORMality" şi a proiectului "Correctional" implementate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 - 2021 care au ca scop îmbunătăţirea serviciilor furnizate persoanelor private de libertate în scopul reintegrării sociale a acestora se vizează aceleaşi obiective ale "Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024" şi, implicit, ale "Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2014-2020" şi ale "Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020".

EEA Grants

FRDS

logo PN1013

 

Parteneri:

Asociaţia Pakiv România

Penitenciarul de maximă siguranţă Aiud

 

sigla PAKIV                                                       sigla Penitenciar

 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 418.064 € oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia/Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de optimizare a şanselor de incluziune socială pentru 635 de persoane private de libertate şi membrii grupului de suport social ai acestora. 
 
slogan PN1013
 
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.
Conţinutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Naţional de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informaţiile şi opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului.

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro