Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Informare, consiliere şi medierea muncii

 

ASOCIAŢIA PAKIV ROMANIA este acreditată de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  Alba, ca furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de munca, respectiv pentru servicii de Informare, Consiliere şi Mediere a muncii pe piaţa interna.

Informarea şi Consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii pe care asociaţia le acordă gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă :

Obiective:

 • Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor
 • Dezvoltarea abilitaţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera
 • Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.
 • Optimizarea comportamentului şi acţiunilor individului în scopul (re)integrării socioprofesionale
 • Conştientizarea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, nu doar pentru păstrarea locului de munca, ci mai ales în scopul unei ascensiuni profesionale

Medierea muncii reprezintă activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Obiective:

 • Se doreşte ca serviciile oferite sa vina atât în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca, cât şi al angajaţilor în vederea (re)integrării lor durabile pe piaţa muncii.
 • În cadrul serviciului de mediere dorim sa transmitem beneficiarilor acestor servicii informaţii şi /sau sprijin specializat în vederea alegerii unei ocupaţii; oferindu-le serviciile necesare evaluării personale în vederea selectării şi identificării locului de munca corespunzător gradului de formare şi abilităţilor deţinute (modalităţi de menţinere a locului de munca, etc), servicii de dezvoltare personala (redactarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie, modalităţi de prezentare la un interviu) în scopul creşterii şanselor de a găsi un loc de munca corespunzător aspiraţiilor lor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de locuri de munca existente pe piaţa locala şi integrarea acestuia într-un loc de muncă.
 • În cadrul serviciului de mediere se vor transmite persoanelor consiliate şi mediate informaţii legate de evoluţia pieţei muncii, analiza ocupaţională, posibilităţi de instruire, modalităţi de folosire a testelor de autoevaluare;
 • Serviciul de mediere va presupune oferirea de sprijin profesional, în formă confidenţială, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Aceasta activitate presupune o forma de comunicare, o relaţie stabilă între doua persoane, consilier şi beneficiar, bazata pe încredere şi pe principiile dezvoltării personale şi presupune încurajarea autonomiei şi creşterea gradului de motivare a persoanei consiliate, astfel încât să se implice activ în rezolvarea problemelor personale, asumând-şi responsabilitatea luării unor decizii în plan profesional.

Activităţi:

 1. Evidenţa angajatori: formarea unei baze de date
 2. Gestionarea locurilor de munca:

  • înregistrarea locurilor de munca vacante
  • actualizarea bazei de date cu ofertele de locuri de munca şi mediatizarea acestor locuri în rândul clienţilor
  • urmărirea ocupării locurilor de munca vacante prin păstrarea legăturii cu angajatorii
 3. Întocmirea planului individual de mediere, monitorizare
 4. Preselecţia candidaţilor
 5. Negocierea cu angajatorul pentru încadrarea în munca a persoanei selectate.

Beneficiarii de servicii de mediere a muncii:

 • Şomeri înregistraţi la furnizorii de servicii din sector public sau privat, acreditaţi
 • Persoanele aflate în căutarea unui loc de munca fără statut de şomer;
 • Persoane angajate, dar doresc sa-si schimbe locul de munca;
 • Persoane inactive;
 • Persoanele care urmează o forma de învăţământ de zi;
 • Persoanele cu dizabilităţi;
 • Pensionari;
 • Invalizii de gradul I şi II;
 • Alte categorii;
 • Agenţii economici, care solicită forţa de munca.

Medierea electronică a muncii

Scopul medierii electronice a muncii este acela de a uşura corespondenţa dintre oferta angajatorilor şi solicitanţii unui loc de muncă, cu alte cuvinte, medierea muncii online presupune conectarea automata între cererile şi ofertele locurilor de muncă prin intermediului internetului.
Medierea electronică muncii este un serviciu nou, şi va fi disponibil pe site-ul nostru: www.pakiv.ro , secţiunea INFORMARE, CONSILIERE şi MEDIEREA MUNCII.

Certificate de acreditare

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro