Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

 

sigle obligatoriii

 

OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA CENTRU

COD SMIS 154667

Caracteristici generale program de finanţare

 • Axa prioritară 1: Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri
 • Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
 • Prioritate de investiţii 8ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a "garanţiei pentru tineret"
 • Obiectivul specific: 1.1: Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile,
 • Obiectivul Specific 1.2: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile

Caracteristici proiect:

 • Regiunea de implementare: Regiunea Centru
 • Judeţe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
 • Durata proiectului: 18 luni
 • Perioada de implementare: 29.06.2022-28.12.2023
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.946.709,97 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 4.550.973,18 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 395.736,79 lei
 • Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului: 0,00 lei

Parteneri din proiect:

Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ CARAŞ-SEVERIN

Partener: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de ocupare prin furnizarea serviciilor de informare şi promovare, programelor de formare profesională în domenii solicitate de angajatori, servicii de mediere pe piaţa muncii (inclusiv măsuri inovative - Job Club şi networking) şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale (auto-ocupare) pentru 372 tineri NEETs din Regiunea Centru, cu accent categoriile defavorizate (peste 30% - minim 112 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili şi foarte greu ocupabili, 21,23% - minim 79 persoane vor fi din mediul rural si 10,21% - 38 persoane vor fi de etnie romă, iar minim 110 persoane vor fi şomeri de lungă durată) şi măsuri de asigurare a sustenabilităţii locurilor de munca ocupate

Obiective specifice:

O.S.1 - Creşterea participării şi motivarea tinerilor NEETs pentru a beneficia de sprijin în vederea ocupării unui loc de muncă

O.S.2 - Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale solicitate pe piaţa muncii pentru 372 tineri NEETs

O.S.3 - Creşterea ocupării în rândul tinerilor NEETs, asigurarea sustenabilităţii măsurilor de sprijin ale proiectului

O.S.4 - Creşterea ocupării în rândul tinerilor NEETs prin antreprenoriat şi ocupare pe cont propriu

Grup ţintă proiect

Grupul ţintă (GT) este format din 372 persoane, din care peste 30% - minim 112 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili şi foarte greu ocupabili, 21,23% - minim 79 persoane vor fi din mediul rural si 10,21% - 38 persoane vor fi de etnie roma, iar minim 110 persoane vor fi şomeri de lungă durată.

Activităţi proiect

Activitate: A1 Campanie de informare si promovare

SA 1.1 Organizarea şi derularea de campanii de informare pentru promovarea importanţei ocupării, formării profesionale şi participării la activităţile proiectului

SA 1.2 Identificarea, selecţionarea şi evidenţa persoanelor din grupul ţintă

Activitate: A2 Furnizarea de programe de formare profesională

SA 2.1 Pregătirea şi furnizarea programelor de formare profesională

Activitate: A3 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

SA 3.1 Furnizarea serviciilor de mediere

SA 3.2 Masuri de asigurare a sustenabilităţii proiectului.

Activitate: A4 Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu

SA 4.1 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri

SA 4.2 Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri

Activitate: A5 Activitate transversală - managementul proiectului

SA 5.1 Managementul proiectului

Activitate: A6 Alte activităţi transversale

SA 6.1 Managementul financiar al proiectului

SA 6.2 Achiziţii publice şi cheltuieli de funcţionare.

SA 6.3 Măsuri de informare şi publicitate

Rezultate preconizate:

 • completarea a minim 372 fise de informare de către persoanele din grupul ţintă,
 • organizarea a minim 12 evenimente de informare.
 • Identificarea şi selecţionarea a minim 372 persoane din grupul ţintă pentru participarea la activităţile proiectului
  • minim 112 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili şi foarte greu ocupabili
  • minim 79 persoane vor fi din mediul rural şi
  • 38 persoane vor fi de etnie romă,
  • minim 110 persoane vor fi şomeri de lungă durată);
 • Furnizarea programelor de formare profesionala pentru 279 persoane
  • 84 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili şi foarte greu ocupabili,
  • 59 persoane vor fi din mediul rural şi
  • minim 28 persoane vor fi de etnie romă;
  • 224 persoane vor fi certificate.
 • Furnizarea serviciilor de mediere pentru 372 persoane
  • minim 112 persoane vor fi din categoria tinerilor NEETs greu ocupabili şi foarte greu ocupabili,
  • minim 79 persoane vor fi din mediul rural
  • 38 persoane vor fi de etnie roma,
 • 110 şomeri de lungă durată - (peste 6 luni)
 • organizare Job Club
 • organizare minim 24 de întâlniri de mediere cu angajatorii;
 • 161 persoane angajate, la un program de educaţie continuă, ucenicie sau de stagiu
 • 93 persoane beneficiare ale serviciilor de consultanţă pentru demararea unei afaceri/activităţi independente,
 • 93 persoane participante la cursul Competenţe antreprenoriale,
 • elaborarea metodologiei de concurs,
 • alcătuirea comisiei de selecţie
 • organizarea concursului,
 • minim 12 afaceri/activităţi independente selectate pentru finanţare
 • 12 întreprinderi monitorizate pentru îndeplinirea condiţiilor asumate în cadrul planurilor de afaceri.

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro