Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Hai să învăţăm prin joacă - ID 154834

sigle obligatoriii

 

HAI SĂ ÎNVĂŢĂM PRIN JOACĂ

COD SMIS 154834

 

Caracteristici generale program de finanţare:

 • Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe
 • Obiectiv tematic 10: Investiţiile în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
 • Prioritate de investiţii 10.i: reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare
 • Obiectivul specific: 6.3: Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural / comunităţile dezavantajate socio-economic
 • Obiectivul specific: 6.6: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive

Caracteristici proiect:

 • Regiunea de implementare: Regiunea Centru
 • Judeţe: Alba
 • Durata proiectului: 15 luni
 • Perioada de implementare: 04.11.2022-31.12.2023
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.672.462,13 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 1.421.592,81 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 240.761,67 lei
 • Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului: 10.107,65 lei

Parteneri din proiect:

Beneficiar: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Parteneri: ASOCIAŢIA PLATFORMA PENTRU EDUCAŢIE COMPETITIVĂ

                LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea participării şcolare a copiilor, începând cu învăţământul primar, învăţământul gimnazial, până la finalizarea învăţământului obligatoriu, pentru a preveni/reduce părăsirea timpurie a şcolii în unităţi şcolare defavorizate - Liceul Tehnologic Jidvei cu Şcola Gimnazială Bălcaciu, Şcoala Gimnazială Veseuş şi Şcoala Primară Feisa - din judetul Alba, Regiunea de Dezvoltare Centru, prin promovarea unor mecanisme eficiente şi inovatoare de dezvoltare şi implementare a unor măsuri integrate în domeniul educaţiei pentru elevi din învăţământul obligatoriu şi a unor programe de formare profesională pentru personalul didactic din structurile implicate in proiect.

Obiective specifice:

O.S.1 - Organizarea de activităţi de tipul cluburilor / atelierelor/ cercurilor pe domenii de interese

O.S.2 - Programe şi activităţi activ-participative profesor-elev pentru îmbunătăţirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale.

O.S.3 - Activităţi pentru tratarea analfabetismului funcţional cu privire la înţelegerea/procesarea/folosirea raţională şi asumată a noţiunilor acumulate in educaţia formală.

O.S.4 - Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin organizarea de activităţi sportive şi de educaţie in aer liber.

O.S.5 - Activităţi de educaţie pentru sănătate, igiena şi nutriţie sănătoasă.

O.S.6 - Promovarea unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive prin organizarea unui program de perfecţionare profesională specializată a personalului care lucrează cu copiii din şcolile implicate in proiect.

Grup ţintă proiect

Grupul ţintă al proiectului este format din:

 • 321 elevi din învăţământul preuniversitar obligatoriu, clasele 0-X (ISCED 1-3), în special elevi din grupurile vulnerabile, din care un număr de minim 33 elevi (10,28%) aparţinând minorităţii rome şi minim 60 elevi (18.69%) din mediul rural
 • 36 persoane cadre didactice din învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X)

Activităţi proiect

Activitate: A1 Activităţi pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii

SA.1.1. Activităţi de tipul cluburilor/ atelierelor / cercurilor pe domenii de interese

SA.1.2. Programe şi activităţi activ-participative profesor - elev, pentru îmbunătăţirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale

SA.1.3. Activităţi interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcţional cu privire la întelegerea /procesarea/folosirea raţională şi asumată a noţiunilor acumulate în educaţia formală

SA.1.4. Programe sau activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin sport şi educaţie în aer liber

SA.1.5. Programe sau activităţi de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă

Activitate: A2. Activităţi de îmbunătăţire a competenţelor personalului didactic

SA.2.1. Program de perfecţionare profesională specializată a personalului care lucrează cu copiii din grupuri vulnerabile

Activitate: A3. Management de proiect

SA.3.1. Management de proiect

SA.3.2. Informare şi publicitate

SA.3.3. Activităţi indirecte

Rezultate preconizate:

  R1 - 321 elevi participanţi la activităţi pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii
  R2 - 1 set activităţi destinate organizării cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese
  R3 - 1 set activităţi pentru îmbunăţătirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale
  R4 - 1 set activităţi pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcţional
  R5 - 1 set activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii prin sport şi educaţie în aer liber
  R6 - 1 set activităţi de educaţie pentru sănătate, igiena şi nutriţie sănătoasă
  R7 - 36 persoane din categoria personalului didactic - absolvente programe de perfecţionare profesională

 

Ghid digital instrumente de lucru „Hai să învăţăm prin joacă”

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro