Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect ID 76173

 

      Proiect ID 76173 - Măsuri integrate în domeniul turismului

 

      Vizualizare site-ul proiectului ID 76173

 

Parteneri proiect:  SC Synthesis Management Consultants - SMC SRL

Zona de implementare:  Regiunea Centru

Durata de derulare a proiectului:  24 luni

Perioada de implementare:  01.11.2010 - 30.10.2012

 

            Proiectul „Masuri integrate in domeniul turismului" isi propune creşterea şanselor de integrare pe piata muncii a persoanelor fară ocupaţie, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată din mediul urban si rural, Judeţul Alba, prin măsuri active de ocupare pentru dezvoltarea de noi abilităţi de acces şi menţinere pe piaţa muncii în domeniul turismului şi dezvoltării antreprenoriale. Proiectul isi propune sa initieze si sa implementeze o serie de activitati de formare prefesionala in meseriile de receptioner, ghid turistic, agent de turism si lucrator pensiune turistica. Beneficiarii acestor cursuri sunt un numar de  200 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, şomeri tineri, şi şomeri de lungă durată care vor fi reintegrati pe piata muncii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt in numar de patru dupa cum urmeaza:

1.         Dezvoltarea de noi competente si abilitati pentru un numar de 200 de persoane cu o situatie dificila pe piata muncii, precum si tineri someri, someri varstnici si someri de lunga durata, persoane in cautarea unui loc de munca, in Judetul Alba, prin participarea la cursuri de formare profesionala in meserii din domeniul turismului.

2.         Informare si consiliere profesionala in domenii adapate cerintelor pietei muncii locale turism- receptionist, ghid turistic, agent turism, lucrator pensiune care sa conduca la cresterea numarului de participanti la formarea profesionala.

3.         Cresterea nivelului de informare motivare prin consiliere profesionala si psihologica si servicii de orientare in cariera, formarea profesionala a unui numar de 200 de persoane, persoane cu o situtie dificila pe piata muncii persoanelor, fară ocupaţie, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şomeri tineri şi şomeri de lungă durată Judetul Alba; cresterea gradului de ocuparea a fortei de munca in judetul Alba prin mediere si plasare pe piata muncii in domeniul turismului, receptionist, ghid turistic, agent turism, lucrator pensiune.

4.         Cresterea nivelului de informare in randul angajatorilor din Judetul Alba privind facilitatile acordate pentru persoanele din mediu rural.

 

            Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor POSDRU AP 5 DMI 5.1 prin sprijinirea persoanelor din grupurile tinta, persoane cu o situatie dificila pe piata muncii, precum someri tineri, someri varstnici si someri de lunga durata, persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca, informare si consiliere profesionale, formare profesioanla in domenii adapate cerintelor pietei muncii locale in turism, facilitand integrarea acestora pe o piata a muncii in continua evolutie. Proiectul va contribui la ameliorarea conditiilor de viata a personelor din Judetul Alba, la crearea unei societati incluzive si coezive. Acest proiect va aduce o nota inovatoare in domeniul vizat intrucat incearca sa schimbe mentalitatea personelor apartinand grupului tinta, sa contribuie la cresterea increderii in fortele proprii a acestora, prin dezvoltarea si valorificarea abiliatilor personale si prin reintegrarea acestora pe piata muncii.

 

    Rezultatele asteptate ale proiectului rezulta din activitatile protectului si sunt direct corelate cu obiectivul general si obiectivele specifice. Vom enumera cateva din principalele rezultate ce vor fi obtinute:

 

1.         Realizarea unui site al proiectului care va contine descrierea proiectului, a obiectivelor a activitatilor propuse

2.         Realizare unei aplicatii informatice pentru implementarea modelului de organizare a bursei locurilor de munca si a planurilor de mediere

3.         Formarea profesionala a unui numar de 50 de persoane in meseria de Receptioner in domeniul turismului

4.         Formarea profesionala a unui numar de 50 de persoane in meseria de Ghid in domeniul turismului

5.         200 de persoane informate privind locurile de munca vacante in domeniul turismului  

6.         Formarea profesionala a unui numar de 50 de persoane in meseria de Agent de turism

7.         Formarea profesionala a unui numar de 50 de persoane in meseria de lucrator pensiune turistica

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro