Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

S.C.O.-Sprijin pentru Calificare, Ocupare

sigle obligatoriii

 

S.C.O.-SPRIJIN PENTRUCALIFICARE; OCUPARE

COD SMIS 157605

 

Caracteristici generale program de finanţare:

 • Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
 • Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
 • Prioritate de investiţii 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncă
 • Obiectivul specific: 3.1: Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie
 • Obiectivul specific: 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie

Caracteristici proiect:

 • Regiunea de implementare: Regiunea Centru şi Regiunea Sud-Muntenia
 • Judeţe: Alba, Sibiu, Argeş, Călăraşi, Ialomiţa, Prahova
 • Durata proiectului: 12 luni
 • Perioada de implementare: 29.12.2022-28.12.2023
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 4.538.536,63 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 3.857.756,14 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 680.780,49 lei
 • Valoarea contribuţiei eligibile a beneficiarului: 0,0 lei

Parteneri din proiect:

Beneficiar: ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA

Parteneri: ASOCIAŢIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ

Obiective proiect:

Obiectivul general al proiectului este creşterea ocupării şomerilor şi persoanelor inactive în regiunile Centru şi Sud Muntenia, prin consilierea profesională personalizată şi îmbunătăţirea nivelului de competente profesionale ca pozitivarea a premiselor de ocupare.

Obiective specifice:

O.S.1 - Organizarea a 12 burse ale locurilor de muncă pentru abordarea proactivă a informării a minim 600 de potenţiali beneficiari, persoane şomere sau inactive din regiunea Centru

O.S.2 - Furnizarea sprijinului prin consiliere profesională personalizată pentru 202 persoane şomere sau inactive şi a medierii acestora în vederea creşterii premiselor de ocupare a acestora

O.S.3 - Îmbunătăţirea nivelului de competenţe prin furnizarea de programe de pregătire profesională în competenţe Confecţioner articole din textile, pavator şi lucrător în alimentaţie pentru 202 persoane şomere sau inactive din regiunea Centru, în vederea obţinerii certificării pentru minim 164 dintre ele.

O.S.4 - Ocuparea a 92 de persoane din GT prin intervenţii integrate de consiliere profesională personalizată şi certificare a competenţelor profesionale solicitate de entităţile economice cu care s-au incheiat acorduri de parteneriat

Grup ţintă proiect

Grupul ţintă al proiectului este format din 202 de persoane, şomeri sau persoane inactive, cu domiciliul/reşedinţa în regiunile Centru şi Sud Muntenia - fapt susţinut si de acordurile de parteneriat semnate cu entităţi economice care şi-au asumat deopotriva găzduirea pregătirii practice din cadrul demersului de formare de competenţe profesionale, cât şi angajarea unui numar de beneficiari care obtin certificarea

Activităţi proiect

Activitate: A1 Măsuri proactive de informare a potenţialilor beneficiari în vederea constituirii GT

SA.1.1. Organizarea şi derularea unui program pro-activ de informare a potenţialilor beneficiari în legatură cu intervenţiile din cadrul proiectului

SA.1.2. Constituirea şi menţinerea GT de proiect

Activitate: A2. Furnizarea de servicii profesionale personalizate de consiliere profesională şi mediere pentru GT de proiect

SA.2.1. Consiliere profesională personalizată în vederea participării beneficierii la servicii integrate

SA.2.2. Furnizarea măsurilor personalizate de mediere pentru optimizarea ocupării beneficiarilor din GT

Activitate: A3. Furnizarea programului de formare profesională pentru GT de proiect

SA.3.1. Organizarea şi implementarea programului formativ pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale

Activitate: A4. Management de proiect

SA.4.1. Management de proiect

SA.4.2. Activităţi de suport financiar, de achiziţii, informare şi publicitate pentru managementul de proiect

Rezultate preconizate:

 • 12 burse a locurilor de muncă organizate şi implementate în vederea optimizării demersului de informare a potenţialilor
  beneficiari.
 • 18 anunţuri de informare privind organizarea de demersuri de formare de competenţe pentru facilitarea angajării persoanelor şomere şi inactive, publicate
 • 600 de persoane informate privind intervenţiile integrate din proiect
 • 202 persoane şomere sau inactive înregistrate in GT de proiect
 • 202 persoane beneficiare de consiliere profesională personalizată
 • 202 persoane şomere sau inactive participante la programul de formare de competenţe profesionale organizat în cadrul proiectului
 • 92 de persoane din GT plasate pe piaţa muncii ca urmare a serviciilor integrate livrate în cadrul proiectului
 • Implementarea activităţilor la termen, obţinerea rezultatelor estimate, respectarea bugetului, a legislaţiei in vigoare, atingerea indicatorilor asumaţi şi îndeplinirea obiectivelor propuse
 • Realizarea raportărilor financiare la termen, respectarea bugetului şi a legislaţiei in vigoare. Fiind o activitate transversală, rezultatele obţinute în cadrul 4.2 nu contribuie direct la îndeplinirea Indicatorilor de realizare sau de rezultat
 • Achiziţionarea tuturor resurselor planificate, respectarea legislaţiei în vigoare pentru organizarea achiziţiilor publice. Fiind o activitate transversală, rezultatele obţinute în cadrul 4.2 nu contribuie direct la îndeplinirea Indicatorilor de realizare sau de rezultat.

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro