Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect ID 129639

 

      Proiect ID 129639 - Dezvoltare rurala durabila prin revitalizarea mestesugurilor


      Vizualizare site-ul proiectului ID 129639

 

Obiectivul general al proiectului

Imbunatatirea calitatii fortei de munca corelate cu nevoile pietei muncii, cerintele de competitivitate si de dezvoltare durabila, reducerea agriculturii de subzistenta, dezvoltarea spiritului antreprenorial si imbunatatirea ocupabilitatii in sectorul mestesugaresc din zona rurala a regiunilor Centru, Nord-Vest si Vest, in vederea cresterii calitatii vietii in mediul rural.

 

Obiectivele specifice

  1. Cresterea nivelului de informare si a gradului de proiectului constientizare a minim 1.000 de persoane apartinand grupurilor tinta din mediul rural cu privire la importanta, beneficiile, oportunitatile si cerintele de pregatire continua in vederea calificarii/recalificarii si a riscurilor generate de munca la negru;
  2. Cresterea nivelului de pregatire profesionala si module aditionale a 875 de someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca si persoane ocupate in agricultura de subzistenta din regiunile Centru, Vest si Nord-Vest, prin implementarea unor programe de calificare/recalificare in ocupatii non-agricole, in special mestesugaresti;
  3. Stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a infiintarii intreprinderilor mestesugaresti in vederea cresterii nivelului de informare si de orientare privind initierea de mici afaceri mestesugaresti pentru minim 100 de persoane din care 30 de persoane din cadrul grupurilor tinta care vor primi sprijin financiar in vederea deschiderii de mici intreprinderi in domeniul mestesugurilor, informatii si asistenta (inclusiv on-line);
  4. Facilitarea accesului pe piata muncii prin furnizarea de servicii de mediere in vederea angajarii pentru 175 de persoane din cadrul grupurilor tinta;
  5. Asigurarea unui management de calitate in beneficiul grupului tinta prin masurile de informare, sensibilizare, formare profesionala continua in ocupatii din domeniul mestesugurilor si prin serviciile personalizate de consiliere, orientare si plasare, proiectul contribuie la atingerea obiectivului DMI 5.2 si a obiectivului Axei 5 de promovarea a masurilor active de ocupare, facilitare a accesului si crestere a nivelului de formare profesionala printr-o abordare de tip "žpe tot parcursul vietii", precum si a ocupabilitatii. Prin ridicarea nivelului de orientare si calificare/recalificare a persoanelor din mediul rural (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane ocupate in agricultura de subzistenta), in special a celor cu risc major de marginalizare sociala datorita necalificarii, sau calificarii necorespunzatoare, prin actiunile de informare si orientare profesionala, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU de dezvoltare a capitalului uman si crestere a competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurare de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva.

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro