Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect ID 54433

 

     Proiect ID 54433 - Educatie pentru toti ,educatia este sansa ta !

 

     Vizualizare site-ul proiectului ID 54433

 

Obiectivul general al proiectului Creşterea numărului de elevi menţinuţi şi reintegraţi în educaţie prin elaborarea şi aplicarea de metode şi instrumente specifice educaţiei remediale în unităţi şcolare care se confruntă cu fenomenul de părăsire timpurie a scolii. Obiective operaţionale Creşterea gradului de adaptabilitate, diversificarea instrumentelor şi metodelor remediale pentru menţinerea şi reintegrarea în educaţie a grupurilor vulnerabile.

Elaborarea unei strategii de implementare a programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a scolii pe baza testării şi dezvoltării instrumentelor educaţionale specifice.

Dezvoltarea competentelor specifice personalului implicat în educaţia remedială prin activităţi de formare continuă. Crearea şi dezvoltarea de reţele între parteneri.

Valorificarea rezultatelor proiectului, a experienţei şi a bunelor practici pentru prevenirea abandonului şi eşecului şcolar.

Proiectul, prin centrele educaţionale de zi pentru activităţi remediale (CEZAR), va reuşi să contribuie la menţinerea in şcoală a grupurilor vulnerabile, va reintegra tineri şi adulţi care au abandonat educaţia de bază şi va forma la părinţi şi elevi o altă concepţie despre educaţie.

Activităţile eligibile ale proiectului

 • Achiziţii;
 • Activităţi remediale: validarea învăţării, detectarea şi recuperarea lacunelor, orientare psihopedagogică, activităţi de socializare, educative si interculturale, flexibilitate in implementarea programului "A doua şansă", activităţi de consiliere, de educaţie pentru sănătate, de loisir;

           - Amenajarea a 9 Centre Educaţionale de Zi pentru Activităţi Remediale (CEZAR);
           - Elaborarea criteriilor de selecţie a personalului implicat în activităţile de tip remedial;
           - Organizarea şi desfăşurarea activităţilor in centrele CEZAR;
           - Identificarea şi evaluarea candidaţilor pentru programul „A doua şansă";
           - Organizarea şi desfăşurarea programului „A doua şansă" (primar si secundar inferior);

 • Conceperea şi completarea bazei de date cu elevii care prezintă risc de părăsire timpurie a educaţiei, cu tinerii reintegraţi în educaţie care frecventează centrele CEZAR (activitate subcontractată);
 • Monitorizarea si evaluarea activităţilor;
 • Furnizarea programelor de formare;
 • Organizarea a şase întâlniri, schimburi de experienţă cu părinţii elevilor din centrele CEZAR şi reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în educaţia, apărarea, promovarea drepturilor copiilor, cetăţenilor şi cu personalul implicat în educaţia de tip remedial;
 • Elaborarea si multiplicarea materialelor obţinute in urma întâlnirilor, a schimburilor de experienţă;
 • Elaborarea unei strategii educaţionale privind stimularea participării la educaţie a grupurilor vulnerabile;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului şi organizarea a 8 conferinţe de diseminare pentru prezentarea rezultatelor proiectului şi a strategiei elaborate pentru stimularea participării la educaţie a grupurilor vulnerabile.
 • 1215 elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
 • 75 părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
 • 146 persoane care au părăsit timpuriu şcoala şi nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
 • 12 persoane implicate în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tipul "A doua şansă";
 • 54 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii;
 • 9 Centre Educaţionale de Zi pentru Activităţi Remediale (CEZAR) funcţionale şi dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor remediale cu:3 videoproiectoare, 3 ecrane de proiecţie, 9 copiatoare, tonner pentru fiecare copiator, 9 aparate foto digitale, etajere, 9 calculatoare, fond documentar multisuport;
 • 1215 beneficiari ai activităţilor din centrele CEZAR;
 • 470 cadre didactice formate pentru implementarea activităţilor remediale, a programului „A doua şansă";
 • 146 beneficiari ai programului " A doua şansă";
 • 18 absolvenţi ai programului " A doua şansă " ;
 • 65 de femei participante la programul „A doua şansă";
 • 75 de părinţi/tutori participanţi la activităţile de consiliere şi informare pe tematici diferite din centrele CEZAR;
 • Bază de date configurată, populată şi actualizată periodic;
 • 6 întâlniri cu părinţii, cu reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii în educarea, apărarea, promovarea drepturilor copiilor, cetăţenilor şi cu personalul implicat în educaţia de tip remedial;
 • pagina web /link de pe site-ul ISJ Alba actualizat(ă).
 • 300 de pliante de promovare a proiectului;
 • 8 buletine informative;
 • 8 seminarii/ conferinţe de informare si diseminare;
 • 100 pliante pentru conferinţa de finalizare a proiectului;
 • 300 de postere de promovare a proiectului în scoli;
 • 100 de participanţi la conferinţa de lansare a proiectului;
 • 100 de participanţi la conferinţa finală a proiectului;
 • 100 de mape cuprinzând obiectivele şi rezultatele previzionate ale proiectului, calendarul implementării proiectului;
 • 2000 CD-uri si DVD- uri destinate grupului ţintă.
 • materiale informative tipărite şi radio- tv.

Grupul ţintă al proiectului Rezultate anticipate Activitatea de informare si publicitate

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro