Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect ID 106538

Antreprenoriat Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru - cod My SMIS: 106538

Caracteristici generale program de finantare:

 • Program Operational: POCU 2014-2020;
 • Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti;
 • Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;
 • Prioritatea de investiţii 8.iii: Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare;
 • Obiectivul specific 3.7: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
 • Apel de proiect: România Start Up Plus;
  POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana;

Caracteristici Proiect:

 • Regiunea de implementare -CENTRU;
 • Judete:Alba; Mures; Harghita; Covasna; Sibiu; Brasov;
 • Duata proiect:36luni;
 • Perioada de implementare:16 Ian 2018 -15 Ian 2021;
 • Valoarea totală a proiectului:8.954.855,11 lei (aprox. 2 mil. de euro), din care:
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 7.572.892,09 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.336.392,72 lei
 • Valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului: 45.570,30 lei

 

 • Parteneriidinproiect:
  • Liderde parteneriat (S) - ASOCIATIA PAKIVROMANIA;
  • Partener1-ASOCIATIA DE CARITATE HILFE2005;
  • Partener 2-METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA;

Obiective proiect;

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru si imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri si ocupare.

 • OS 1 - Imbunatatirea nivelului de competente prin furnizarea de programe de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru 325 de persoane din regiunea de implementare a proiectului.
 • OS 2 - Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Centru prin infiintarea a 40 de afaceri noi in regiune si asigurarea de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor nou create.
 • OS 3 - Crearea a minimum 80 de noi locuri de munca in cadrul afacerilor nou infiintate in cadrul proiectului.
 • OS 4 - Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care sa faciliteze dezvoltarea si promovarea  afacerilor nou create.

Grupul tinta din proiect - Beneficiarii:

Grupul tinta (GT) vizat in proiect este format din 325  persoane fizice (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, in regiunea Centru.

 • 80 % someri inregistrati sau neinregistrati peste 18 de ani si persoane inactive, respectiv 260 persoane;
 • 20 % persoane peste 18 ani, care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca, respectiv 65 persoane peste 18 ani.
 • 50 % femei, respectiv 165 de persoane vor fi femei;
 • 2 % persoane de etnie roma, respectiv 7 persoane vor fi de etnie roma,

Beneficiarii trebuie sa aiba resedinta / domiciliul in mediul rural / urban, in regiunea Centru.

NU vor face parte din grupul ţintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 - 24 ani.

Activitati proiect:

A1 - Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect (Ian 2018 - Dec 2020);

A2 - Formare antreprenoriala; (Ian 2018 - Dec 2018);

 • Sa 2.1 - Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului; (Ian 2018 - Oct 2018);
 • Sa 2.2 - Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala; (Ian 2018 - August 2018);
 • Sa 2.3 - Derularea programului de formare antreprenoriala; (Martie 2018 - August 2018);
 • Sa 2.4 - Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul proiectului; (August 2018 - Oct 2018);
 • Sa 2.5 - Efectuarea de stagii de practica; (Nov 2018 - Dec 2018);

A3 - Implementarea planurilor de afaceri finantate (Ian 2019 - lunie 2020)

 • Sa 3.1 - Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri; (Ian 2019 - Iunie 2019);
 • Sa 3.2 - Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului; (Ian 2019 - Iunie 2019);
 • Sa 3.3 - Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate; (Aprilie 2019 - Iunie 2020);
 • Sa 3.4 - Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului; (Aprilie 2019 - Iunie 2020);

A4 - Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora (Iulie 2020 - Dec 2020)

A5 - Realizarea analizei mediului antreprenorial in regiunea Centru; (Martie 2018 - Dec 2020)

Rezultate preconizate

325 de persoane informate; 1 incubator de afaceri virtual; 325 de persoane selectate în vederea participării la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială; 13 de grupe de formare curs Competenţe Antreprenoriale organizate; 325 de persoane formate in cadrul proiectului care au obţinut certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscute de ANC; 325 de planuri de afaceri elaborate de participanţi în cadrul cursurilor de formare antreprenorială; 1 sesiune concurs de idei de afaceri; 40 de planuri de afaceri selectate în urma concursului de idei de afaceri; 40 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis; 40 sesiuni individuale de consiliere / consultanta / mentorat organizate, câte una pentru fiecare beneficiar de ajutor de minimis; 40 întreprinderi noi înfiinţate; 40 planuri de afaceri implementate / IMM-uri create şi funcţionale; 80 de locuri de muncă nou create; 40 de rapoarte complete de monitorizare a implementării planului de afaceri; 40 subvenţii (micro-granturi) acordate pentru 40 afaceri nou înfiinţate în regiunea regiunea Centru; 1 raport de analiza a mediului antreprenorial din regiunea Centru.

 

Pentru inscireri si informatii suplimentare ne puteti contacta la:

 • ASOCIATIA PAKIV ROMANIA - pentru Alba, Mures, Harghita siCovasna;
  Telefon: 0258 811 170;
  E-mail: asus106538@yahoo.com;
 • ASOCIATIA DE CARITATE HILFE 2005 - pentru Alba, Mures,Harghita si Covasna;
  Panait Nicoleta - Responsabil informare si selectie grup tinta;
  E-mail: nicoleta_p_2006@yahoo.com;
 • METODO STUDII CONSULTANTA ROMANIA SRL - pentru Sibiu si Brasov;
  Vlad Ioana Andreea- Coordonator Partener;
  E-mail: ioanavlad@metodogrupo.com; Telefon: 0723 224 444;
  Ioniţă Simona- Responsabil informare si selectie GT;
  E-mail:simonaionita@metodogrupo.com;

"Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul operaţional Capital Uman"

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro