Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Formatori curs competenţe antreprenoriale

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Formatori curs competenţe  antreprenoriale

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 60 ore/curs (cu posibilitatea de prelungire )

Norma de lucru: 6 ore/zi

Localizare: Miercurea Ciuc

Cerinţe:

 • Studii: 
 • Studii superioare de specialitate, finalizate cu licenţă,
 • Certificat de Formator /Formator de formatori
 • Experienţă specifică:
 • Experienţă în predare şi/sau training minim 6 luni;
 • Experienţa pe proiecte europene constituie avantaj;
 • Competenţe:
 • Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi internet;

 

Ce căutăm?


Formatori  pentru predarea cursurilor de Competenţe antreprenoriale, desfăşurate în jud. Harghita, care

să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare,

capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat,

capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

 • Susţinerea de sesiuni de formare în domeniul dezvoltării antreprenoriale;
 • Facilitarea transferului de cunoştinţe teoretice în cadrul programelor de formare antreprenorială din proiect;
 • Implicarea în designul cursului, dezvoltarea şi/sau adaptarea materialelor de formare: suport de curs, manuale, prezentări, caiete de curs, etc;
 • Motivarea cursanţilor să se implice în cadrul programului de formare prin prezenta fizică şi activă;
 • Îndrumarea cursanţilor în vederea realizării planurilor de afaceri;
 • Întocmirea documentelor stabilite prin metodologia de desfăşurare a activităţii de formare;

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de activare şi dezvoltare într-un mediu profesional,
 • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 08.06.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.17

Data:05.06.2018

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro