Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Consilier mediere şi plasare pe piaţa muncii

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Consilier mediere şi plasare pe piaţa muncii (242306 - Consilier orientare privind cariera)

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 27 lunie

Norma de lucru: 4 ore/zi

Localizare: Alba Iulia - Vinţu de Jos

Cerinţe:

 • Studii:  Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licenţă in una din specialităţile psihologie, pedagogie, drept, consiliere;
 • Experienţă specifică: Experienţă de minim 3 ani în domeniul serviciilor de informare, consiliere, mediere şi plasare pe piaţa muncii
 • Competenţe:
 1. Experienţa în implementarea consilierii de mediere pentru plasarea pe piaţa muncii în cadrul proiectelor finanţate FSE  reprezintă un avantaj;
 2. Certificat de absolvire a programului de specializare în ocupaţia consilier de orientare privind cariera (constituie un avantaj);
 3. Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi internet;
 4. Cunoştinţe medii de comunicare în limba engleză.

Ce căutăm?

 • O persoană abilitată pentru implementarea activităţilor de mediere a membrilor grupului ţintă şi plasarea acestora pe piaţa muncii, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

 • Conceptualizarea şi implementarea instrumentelor specifice de lucru aferente consilierii de mediere pentru plasarea pe piaţa muncii a beneficiarilor eligibili din grupul ţintă;
 • Planificarea şi implementarea sesiunilor de consiliere de mediere pentru plasarea pe piaţa muncii;
 • Identificarea şi gestionarea colaborării cu potenţialii angajatori pentru optimizarea demersului de plasare pe piaţa muncii a beneficiarilor din proiect;
 • Implicarea în monitorizarea programului de angajare pentru beneficiarii care au fost inseraţi/reinseraţi pe piaţa muncii;
 • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice consilierii , medierii şi plarării pe piaţa muncii
 • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
 • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 22.04.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

Data:16.04.2018

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro