Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Consilier psiho-social

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Consilier psiho-social (263402 - Psiholog în specialitatea consiliere psihologică)

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 27 luni

Norma de lucru: 2 ore/zi

Localizare: Alba Iulia - Vinţu de Jos

Cerinţe: - Studii:  Studii superioare finalizate cu  licenţă, specialitatea Psihologie;

               - Experienţă specifică: Experienţă de minim 2 ani în realizarea consilierii psiho-sociale, expertiza minimala in construirea si implementarea demersului de consiliere psiho-sociala in comunitatile defavorizate, alaturi de gestionarea documentelor aferente;

               - Competenţe: Experienţa în implementarea consilierii psiho-sociale a grupului ţintă în cadrul proiectelor finanţate FSE  reprezintă un avantaj;

                                  Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi internet;

                                  Cunoştinţe medii de comunicare în limba engleză.

Ce căutăm?

O persoană abilitată pentru implementarea activităţilor de  consiliere psiho-socială pentru membrii GT al proiectului, folosind tehnici şi instrumente eficiente pentru domeniul psiho-social şi pentru comunitatile marginalizate, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

  • Conceptualizarea şi implementarea instrumentelor specifice de lucru privind realizarea consilierii psiho-sociale pentru membrii GT al proiectului, folosind tehnici şi instrumente eficiente pentru domeniul psiho-social şi pentru comunitatile marginalizate;
  • Intocmirea documentelor aferente, de organizare a grupelor de lucru, de monitorizare a desfăşurării activitatii de consiliere psiho-sociala;
  • Proiectarea acţiunilor centrate pe consilierea psiho-sociala si pe demersurile de suport psiho-social din cadrul dezbaterilor;
  • Participarea la actiuni de implicare activă a voluntarilor din comunitate în soluţionarea problemelor cu care se confrunta membrii comunităţii;
  • Participarea la elaborarea metodologia de implementare a actiunilor de dialog comunitar si responsabilizare sociala;
  • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice consilierii psiho-sociale;
  • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

  • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
  • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 24.03.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

 

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro