Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Consilier psiho-social

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Consilier psiho-social (263402 - Psiholog în specialitatea consiliere psihologică)

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 27 luni

Norma de lucru: 2 ore/zi

Localizare: Alba Iulia - Vinţu de Jos

Cerinţe: - Studii:  Studii superioare finalizate cu  licenţă, specialitatea Psihologie;

               - Experienţă specifică: Experienţă de minim 2 ani în realizarea consilierii psiho-sociale, expertiza minimala in construirea si implementarea demersului de consiliere psiho-sociala in comunitatile defavorizate, alaturi de gestionarea documentelor aferente;

               - Competenţe: Experienţa în implementarea consilierii psiho-sociale a grupului ţintă în cadrul proiectelor finanţate FSE  reprezintă un avantaj;

                                  Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi internet;

                                  Cunoştinţe medii de comunicare în limba engleză.

Ce căutăm?

O persoană abilitată pentru implementarea activităţilor de  consiliere psiho-socială pentru membrii GT al proiectului, folosind tehnici şi instrumente eficiente pentru domeniul psiho-social şi pentru comunitatile marginalizate, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

  • Conceptualizarea şi implementarea instrumentelor specifice de lucru privind realizarea consilierii psiho-sociale pentru membrii GT al proiectului, folosind tehnici şi instrumente eficiente pentru domeniul psiho-social şi pentru comunitatile marginalizate;
  • Intocmirea documentelor aferente, de organizare a grupelor de lucru, de monitorizare a desfăşurării activitatii de consiliere psiho-sociala;
  • Proiectarea acţiunilor centrate pe consilierea psiho-sociala si pe demersurile de suport psiho-social din cadrul dezbaterilor;
  • Participarea la actiuni de implicare activă a voluntarilor din comunitate în soluţionarea problemelor cu care se confrunta membrii comunităţii;
  • Participarea la elaborarea metodologia de implementare a actiunilor de dialog comunitar si responsabilizare sociala;
  • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice consilierii psiho-sociale;
  • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

  • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
  • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 24.03.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro