Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Expert tehnic pentru locuire (214203 - Inginer instalaţii pt. construcţii)

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 28 luni

Norma de lucru: 4 ore/zi

Localizare: Alba Iulia - Vinţu de Jos

Cerinţe: - Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licenţă;

                - Experienţă specifică: Experienţă de minim 5 ani în gestionarea şi monitorizarea intervenţiilor din domeniul construcţiilor, a gestionării colaborării cu prestatorii de lucrări şi a gestionării documentelor de lucru specifice activităţii;

                - Competenţe: Experienţa în domenii conexe în cadrul proiectelor finanţate FSE  reprezintă un avantaj;

                                   Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi  internet.

 

Ce căutăm?

O persoană abilitată în organizarea şi monitorizarea executării lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru gospodăriile selectate din comunitatea de intervenţie, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

  • Elaborarea metodologiei de realizare a intervenţiilor menite să îmbunătăţească condiţiile de locuit ale beneficiarilor cu gospodării selectate din comunitatea de intervenţie;
  • Participarea la conceptualizarea şi elaborarea instrumentelor specifice de lucru aferente consilierii pentru selecţia de participare la programul de furnizare a suportului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a beneficiarilor eligibili din grupul ţintă;
  • Realizarea devizelor de reparaţii pentru locuinţele din comunitate, în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare;
  • Participarea la acţiunea de prospectare a pieţei şi îşi va aduce aportul la pregătirea documentaţiei de aciziţie a serviciilor de reabilitare;
  • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice demersurilor de furnizare a sprijinului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de execuţie a lucrărilor aferente;
  • Monitorizarea derulării lucrărilor din cadrul programului îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru gospodăriile eligibile şi semnalarea promptă a neajunsurilor către superiorul ierarhic;
  • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

  • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
  • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 24.03.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro