Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii leasing auto

Înapoi la achiziţii

 

 

Asociaţia Pakiv România, beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,Antreprenoriat Start Up de Succes - un Plus pentru Regiunea Centru"", Cod SMIS 106538, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racovita, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 0258-811170, mail: pakiv_romania@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de "leasing operaţional a unui  autoturism pentru transport persoane".
Data limită pentru depunerea ofertelor:  28.02.2018, ora 15.00.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul asociaţiei sau la telefon/fax +40 0258-811170, persoană de contact - Bumbu Ioan Gruia, e-mail pakiv_romania@yahoo.com

Documente:

Invitaţie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Data:25.02.2018

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro