Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii de elaborare a documentaţiei tehnice - faza Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie

Înapoi la achiziţii

 

 

Achiziţia următoarelor servicii de elaborare a documentaţiei tehnice faza Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie   pentru realizarea lucrărilor  de Schimbare de destinaţie a imobilului în care şi-au desfăşurat activitatea Şcoala generala nr I-IV şi Grădiniţa cu program normal Sibişeni, din spaţiu de învăţământ în spaţiu necesar desfasurarii activităţii unui Centru Comunitar Integrat, cu recompartimentarea spaţiului existent şi mansardare în cadrul proiectului ,,Creşterea calităţii vieţii şi a incluziunii sociale în Vinţu de Jos"", cod SMIS 103385 din proiectul amintit după cum urmează:

Nr.crt

Descrierea serviciului

Cod CPV

Cantitate

1.

Elaborare expertiză tehnică   clădire

Elaborare studiu geotehnic

Elaborare audit energetic clădire

71319000-7

71432000-4

71314300-5

1

2.

Elaborare Documentaţie de Avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)

79314000-8

1

3.

Elaborarea Documentaţiei pentru  avizele aferente fazei DALI, inclusiv  obţinerea acestora 

79314000-8

1

Informaţii suplimentare: www.pakiv.ro, tel. 0258811170 până în data de 09..02.2018, persoană de contact: Bumbu Ioan Gruia.

 

Documente:

Tema de proiectare

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro