Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Expert tehnic pentru locuire

Înapoi la joburile inactive

 

POSTUL: EXPERT TEHNIC PENTRU LOCUIRE

Ce căutăm?


O persoană abilitată în organizarea şi monitorizarea executării lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru gospodăriile selectate din comunitatea de intervenţie, care să aibă:

 • Studii superioare tehnice finalizate cu licenţă;
 • Experienţă de minim 5 ani în gestionarea şi monitorizarea intervenţiilor din domeniul construcţiilor, a gestionării colaborării cu prestatorii de lucrări şi a gestionării documentelor de lucru specifice activităţii;
 • Experienţa în domenii conexe în cadrul proiectelor finanţate FSE reprezintă un avantaj;
 • Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi a navigatorului internet.

 

Ce vei face?

 

 • Elaborarea metodologiei de realizare a intervenţiilor menite să îmbunătăţească condiţiile de locuit ale beneficiarilor cu gospodării selectate din comunitatea de intervenţie;
 • Participarea la conceptualizarea şi elaborarea instrumentelor specifice de lucru aferente consilierii pentru selecţia de participare la programul de furnizare a suportului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a beneficiarilor eligibili din grupul ţintă;
 • Realizarea devizelor de reparaţii pentru locuinţele din comunitate, în conformitate cu prevederile din cererea de finanţare;
 • Va participa la acţiunea de prospectare a pieţei şi îşi va aduce aportul la pregătirea documentaţiei de aciziţie a serviciilor de reabilitare;
 • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice demersului de furnizare a sprijinului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuit şi de execuţie a lucrărilor aferente;
 • Monitorizarea derulării lucrărilor din cadrul programului îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru gospodăriile eligibile şi semnalarea promptă a neajunsurilor către superiorul ierarhic;
 • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
 • Condiţii de muncă atractive.

 

Dacă demonstrezi...

 • Abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, bună gestionare a timpului de lucru.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 22.01.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

 

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro