Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Consilier ucenicie

Înapoi la joburile inactive

 

POSTUL: CONSILIER UCENICIE

Ce căutăm?


O persoană abilitată în pregătirea, implementarea şi eficientizarea programului de ucenicie derulat în cadrul proiectului SMIS 103385, care să aibă:

 • Studii superioare finalizate cu licenţă;
 • Experienţă de minim 1 an în realizarea consilierii de formare profesională;
 • Experienţa în implementarea consilierii de formare în cadrul proiectelor finanţate FSE reprezintă un avantaj;
 • Cunoştinţe aprofundate legate de condiţiile de participare la programul de ucenicie, reglementări în vigoare legate de organizarea şi derularea programului de ucenicie;
 • Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi a navigatorului internet.

 

Ce vei face?

 

 • Conceptualizarea şi elaborarea instrumentelor specifice de lucru aferente consilierii pentru participarea la programul de ucenicie a beneficiarilor eligibili din grupul ţintă;
 • Realizarea selecţiei beneficiarilor eligibili pentru participarea la programul de ucenicie;
 • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice demersului de consiliere de ucenicie, precum şi a celor aferente derulării programului de ucenicie;
 • Identificarea şi gestionarea colaborării cu potenţialii angajatori pentru optimizarea demersului de ucenicie la locul de muncă a beneficiarilor eligibili;
 • Implicarea în monitorizarea derulării programului de ucenicie pentru beneficiarii eligibili, selectaţi şi participanţi la demersul de formare la locul de muncă;
 • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
 • Condiţii de muncă atractive.

 

Dacă demonstrezi...

 • Abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, bună gestionare a timpului de lucru.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 22.01.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro