Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii medicale

Înapoi la achiziţii

 

 

ASOCIAŢIA PAKIV ROMÂNIA în cadrul proiectului " CCI SIBIŞENI - CREŞTEREA CALITĂŢII VIEŢII ŞI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINŢU DE JOS - SMIS 103385", contract POCU/18/4/1/103385 finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1. - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând comunităţii rome, prin implementarea de măsuri integrate -  organizează procedura de atribuire (anexa 2 leg. 98/2016) pentru achiziţia de servicii de sanatate în localitatea Vintu de Jos, judeţul Alba.

Data limită de depunere a ofertelor: 22.01.2018, ora 13,00.

Ofertele se vor depune la sediul Asociaţiei din Alba Iulia, str. Emil Racovita,nr. 76, jud. Alba, cod postal 510175Informaţii suplimentare: www.pakiv.ro, tel. 0258811170, persoană de contact: Barbu Loredana.

Documente:

Invitaţie de participare

Fişa de date

Caiet de sarcini

Contract

Formulare

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro