Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Coordonator C.C.I. Sibişeni

Inapoi la Joburi inactive

 

POSTUL: Coordonator C.C.I. Sibişeni

 

Ce căutăm?
O persoană abilitată în coordonarea activităţilor şi echipelor de lucru, care să deţină:

 • Studii superioare finalizate cu licenţă;
 • Experienţă anterioară de 10 ani în coordonarea echipelor de lucru, în monitorizarea şi eficientizarea activităţii acestora pentru atingerea rezultatelor optime;
 • Experienţă de minim 5 ani în implementarea proiectelor finanţate FSE;
 • Cunoaşterea legislaţiei aferente implementării proiectelor finanţate FSE;
 • Cunoaşterea programului POCU 2014 - 2020;
 • Cunoştinţe superioare de operare cu pachetul Microsoft Office şi a navigatorului internet.

 

Ce vei face?

 • Planificarea şi coordonarea acţiunilor destinate reabilitării spaţiului alocat pentru înfiinţarea Centrului Comunitar Integrat (CCI) Sibişeni;
 • Design-ul şi implementarea strategiei de dezvoltare a CCI Sibişeni, prin coordonarea şi monitorizarea tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul lui;
 • Planificarea şi coordonarea implementării acţiunilor necesare funcţionării eficiente a serviciilor medicale în cadrul CCI Sibişeni în conformitate cu rezultatele asumate în cererea de finanţare;
 • Realizarea planificării intervenţiilor specifice în acord cu indicatorii asumaţi prin cererea de finanţare şi monitorizarea implementării acestora;
 • Planificarea şi coordonarea implementării măsurilor de intervenţie în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale GT, în acord cu obiectivele asumate în cadrul cererii de finanţare şi cu metodologia specifică activităţii;
 • Coordonarea acţiunilor de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, precum şi de facilitare şi mediere în vederea dezvoltării de parteneriate.

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de activare şi dezvoltare într-un mediu profesional,
 • Salariu atractiv,

 

Dacă demonstrezi...

 • Abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare;
 • Capacitate de motivare a echipei coordonate;
 • Orientare către acţiune şi rezultat;
 • Cunoaşterea limbii romani (reprezintă un avantaj).

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 6.10.2017. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro