Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii de organizare evenimente - excursie educaţională

Înapoi la achiziţii

 

 

1. Asociaţia PAKIV România, partener în cadrul proiectului cu titlul: ,, C.R.E.D. - COMUNITATE- RESPONSABILITATE -EDUCATIE -DURABILITATE Cod SMIS 140759"", proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 258811170, mail: pakiv_romania@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de „servicii organizare evenimente - excursie educaţională".

2. Obiectul contractului de achiziţie publica îl constituie :

2.1. Prestarea serviciilor organizare evenimente - excursie educaţională" organizată în perioada 27-30.03.2023.

- Servicii de transport persoane pentru un număr 58 participanţi, dintre care 48 copii şi 10 adulţi;

- Servicii de cazare pentru 3 nopţi pentru 58 participanţi, dintre care 48 copii şi 10 adulţi;

- Asigurare masă pentru toate cele 4 zile de excursie pentru 58 participanţi, dintre care 48 copii şi 10 adulţi;

- Acces la obiective: Cimitirul Vesel Săpânţa, Memorialul Sighet, Memorial Sighet, Mocăniţa Valea Vaserului, Casa Memoriala George Coşbuc

Program excursie:

Ziua 1 27.03.2023

- 07:30 întâlnire la Şcoala Gimnazială Nicodim Ganea Bistra şi plecare spre Colibiţa (cu scurte opriri tehnice pe traseu)

- 13:00 sosire la Colibiţa - program vizită la alegerea liderului de grup

- 17:00 plecare spre locul de cazare din zona Bistriţa

- 18:00 sosire la locul de cazare selectat din zona Bistriţa - formalităţi de cazare şi timp liber

- 20:00 - cina

Ziua 2 28.03.2023

- 07:30 - mic dejun si formalităţi de eliberare a camerelor

- 09:00 - Vizită Bistriţa

- 12:30 - plecarea spre Casa Memorială George Coşbuc

- 13:30 - sosire la Casa Memorială George Coşbuc şi vizitare

- 15:00 - plecare spre Vişeu de Sus

- 16:30 - sosire la locul de cazare din zona Vişeu de Sus - formalităţi de cazare şi timp liber

- 20:00 - cina

Ziua 3 29.03.2023

- 07:30 - mic dejun si formalităţi de eliberare a camerelor

- 08:00 plecare spre Gara din Vişeu de Sus

- 08:30 - sosire la Gara Căii Ferate Forestiere din Vişeu de sus şi îmbarcare pentru călătorie pe Valea Vaserului

- 10:00 - Vizita pe Valea Vaserului

- 17:00 - plecare spre M Bârsana

- 18:00 - sosire şi vizită la Mânăstirea Bârsana

- 19:00 - plecare spre locul de cazare selectat din zona Sighetu Marmaţiei - formalităţi cazare

- 20:00 - cina

Ziua 4 30.03.2023

- 08:00 - mic dejun si formalităţi de eliberare a camerelor

- 09:00 - Vizita Memorialul Sighet şi Muzeul Satului Maramureşean

- 12:30 - plecare spre Săpânţa

- 13:00 - sosire la Săpânţa vizită Cimitirul Vesel

- 14:30 - plecare spre casa cu scurte opriri tehnice pe traseu

- Seara sosire la Bistra

În preţ vor fi incluse:

-  Transport grup de max. 58 de persoane

- Cazare cu cina si mic dejun la hotel/ motel/ pensiune clasificată minim 3*** sau similar pentru toţi membrii grupului în 27, 28 si 29 Martie 2023

- Pachet alimentar prânz ziua 1, 2 şi 4 (1 sandwich, 1 apă plată 0,5 l, 1 desert pentru fiecare participant)

- Prânzul în ziua 3 se va asigura pe traseul cu mocăniţa pe Valea Vaserului

- Acces la obiective: Cimitirul Vesel Săpânţa, Memorialul Sighet, Memorial Sighet, Mocăniţa Valea Vaserului, Casa Memoriala George Coşbuc.

Programul este o propunere şi poate suferi modificări cauzate de condiţiile de trafic sau la cererea Achizitorului.

Transportul este asigurat la obiectivele vizitate, în condiţiile in care accesul categoriei de mijloc de transport utilizat nu este restricţionat (limitare de gabarit sau tonaj etc.)

Serviciile menţionate mai sus vor fi prestate in baza contractului de servicii ce se va încheia în urma procedurii de achiziţie publica, cu începere de la data semnării sale de către părţi până la data de 31.03.2023.

Această achiziţie de servicii organizare evenimente - excursie educaţională este necesară în vederea realizării activităţilor proiectului şi este cuprinsă în programul de achiziţii al proiectului sub denumirea de " serviciilor organizare evenimente - excursie educaţională".

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Procedură internă proprie pentru servicii prevăzute in Anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

4. Sursa de finanţare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

5. Cod CPV : Aşa cum rezultă din Regulamentul (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 achiziţia se încadrează la următorul Cod  CPV - 79952100-3 - organizare evenimente

6. Valoare estimata: 67,226.89 lei, fără TVA

7. Condiţii de participare: conform documentaţiei de atribuire

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile

9. Durata contractului: de la data semnării contractului dar nu mai mult de data de 31.03.2023

10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut

11. Data limită pentru depunerea ofertelor:  24.03.2023, ora 17.00

12. Condiţii de obţinere a documentaţiei de atribuire: pe bază de solicitare scrisă, de la sediul autorităţii contractante sau de la pagina web www.pakiv.ro .

13. Prezentarea ofertei: Ofertanţii interesaţi de procedura de achiziţie îşi vor depune ofertele în plic închis, la secretariatul Asociaţiei PAKIV România, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă nr. 76, cod poştal 510175 judeţul Alba, pana la data de 24.03.2023, ora 17.00 sau emai pakiv_romania@yahoo.com

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul unitatii sau la telefon/fax +40 258811170, persoană de contact - Barbu Maria Loredana, e-mail pakiv_romania@yahoo.com

Documente:

Documentaţie de atribuire - fişa de date

Invitaţie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Data: 22.03.2023

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro