Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Servicii închiriere sală curs

 

Înapoi la achiziţii

 

 

Asociaţia PAKIV românia, beneficiar al proiectului  „FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA A ANGAJAŢILOR" COD SMIS 136235, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, achizitioneaza servicii de închiriere sală curs pentru buna implementare a activitatea/activităţile A3.3. Organizarea de cursuri informale, non-formale de tip workshop, seminar, webminar, conform specificaţiilor tehnice menţionate mai jos

 

NR. CTR.

DENUMIRE SERVICII

 

COD CPV

Specificaţii tehnice minimale

1

Servicii de închiriere sală curs

70130000-1 - servicii de închiriere sală curs

       Capacitatea sălii pentru organizare curs va fi de minim 20 de locuri pe scaune dotate cu suport pentru scris, amenajată cu masă pentru Lector cu 1 loc pe scaun, 2 m distanţare între scaune.

        Durata curs - o zi lucratoare.

        Suprafaţă sală min. 60 mp

       Acces la grup sanitar.

       Servicii tehnice -  sala va fi dotată cu:

  • laptop;
  • Sistemele audio-video vor fi adaptate spaţiului de derulare a unui eveniment şi cerinţelor intrinseci organizării unui curs.

        Locaţia trebuie să fie accesibilă din punct de vedere al transportului pentru participanţi şi prevăzută cu locuri de parcare. Locul prestării serviciilor menţionate: Municipiul Sighişoara judet Mureş.

 

 

 

Va rugam sa ne transmiteti o oferta în confomitate cu formularele obligatorii pe care le găsiţi pe site-ul Asociaţiei PAKIV România - www.pakiv.ro cel tarziu 07.02.2022, la adresa achizitorului din Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţ Alba, telefon 0258811170 sau pe e-mail, la adresa pakiv_românia@yahoo.com pentru reperele detaliate mai sus.

Fiecare ofertant are obligaţia de a depune, impreună cu oferta tehnico-financiară, următoarele documente obligatorii:

a) declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016;

b) Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care să reiasă codul CAEN pentru închiriere săli de cursuri autorizat;

c) Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile. 

 

Documente:

Invitaţie de participare

Formulare

Data:01.02.2022

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro