Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZIŢII: Echipamente IT

Înapoi la achiziţii

 

Asociaţia Pakiv România, beneficiar în cadrul proiectului cu titlul: ,,OPTIMIZAREA PROFILULUI DE COMPETENŢE PRIN FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ"", Cod SMIS 135370, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racovita, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 0258-811170, mail: pakiv_romani@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de "Echipamente IT".

Va rugam să ne transmiteti o oferta (deviz), în conformitate cu formularele obligatorii pe care le gasiţi pe site-ul Asociaţiei PAKIV Romania - www.pakiv.ro cel tarziu 05.11.2021, ora 12:00, la adresa achizitorului din Alba Iulia, Str. Emil Racoviţă, nr. 76, judeţ Alba, telefon 0258811170 sau pe e-mail, la adresa pakiv_romania@yahoo.com pentru reperele detaliate mai sus.

Fiecare ofertant are obligaţia de a depune, impreuna cu oferta tehnico-financiara, urmatoarele documente obligatorii:

a)  declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016;

b)  Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile;

c)  Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 90 zile.

 

Documente:

Formulare

Invitaţie participare

Data: 01.11.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro