Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

ACHIZITII: Materiale consumabile

Înapoi la achiziţii

 

Asociaţia Pakiv România, beneficiar în cadrul proiectului cu titlul:  C.E.V.A. - Comunitate-Educaţie-Vocaţie-Antreprenoriat - COD SMIS 139992, proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, în calitate de achizitor, cu sediul în Alba - Iulia, str. Emil Racovita, nr. 76, judeţul Alba, cod poştal 510175, telefon /fax +40 0258-811170, mail: pakiv_romani@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferta şi documentele de elilgibilitate pentru achiziţia de "Materiale consumabile".

Oferta completa conform specificatiilor se depune conform documentatiei încărcate pe platforma SEAP, dar şi pe site-ul Asociaţiei PAKIV România, la adresa de email pakiv_romania@yahoo.com. Atribuirea contractului de achiziţie publică se va efectua în baza aplicării criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut", conform art.187, alin. (3), lit. a), din Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice.

Ofertantul are obligaţia de a depune, impreuna cu oferta tehnico-financiara, urmatoarele documente obligatorii:

a)   declaraţie privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016;

b)  Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, nu mai vechi de 30 de zile;

c)  Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 90 zile.

Documente:

Caiet de sarcini

Formulare

Data: 25.08.2021

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro