Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Organizator stagii de practică

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Organizator stagii de practică (242306-Consilier Orientare privind Cariera)

Tipul postului: Vacant - 1 post

Perioada: determinată

Durata: 2 luni

Norma de lucru: 84 ore/lună

Localizare: sediul asociaţiei din Loc. Alba Iulia şi în jud. Alba şi Harghita

Cerinţe:

 

 

 • Studii: 

 1. Studii superioare finalizate cu promovarea examenului de licenţă;

 2. Certificat de absolvire a programului de specializare în ocupaţia consilier de orientare privind cariera.

 • Experienţă specifică:

 1. Experienţă de minim 2 ani într-unul din domeniile: vânzări, comunicare, relaţii publice, promovare, formare, antreprenoriat;

 2. Experienţa acumulată în cadrul proiectelor finanţate FSE reprezintă un avantaj.

 

Ce căutăm?

O persoană abilitată pentru organizarea şi derularea stagiilor de practică, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

 • Planificarea şi implementarea activităţii de realizare a stagiilor de practică;
 • Identificarea de companii unde cursanţii din proiect îşi pot efectua stagiul de practică;
 • Facilitarea şi intermedierea cursanţilor în relaţia cu entităţile unde se vor desfăşura stagiile de practică;
 • Monitorizarea activităţii mentorilor din partea organizaţiei unde se desfăşoară stagiul de practica pe durata implementării acestuia;
 • Gestionarea documentelor aferente organizării stagiului de practică.

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
 • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 07.11.2018 Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

Data: 02.11.2018

 

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro