Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Consilier locuire

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Consilier locuire (214209 - Consilier inginer construcţii)

 

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 23 luni

Norma de lucru: 4 ore/zi

Localizare: Alba Iulia - Vinţu de Jos

Cerinţe: - Studii:  Studii superioare tehnice finalizate cu  licenţă;

                - Experienţă specifică: Experienţă de minim 2 ani în monitorizarea intervenţiilor din domeniul construcţiilor şi a gestionării documentelor de lucru specifice activităţii;

                - Competenţe: Experienţa în domenii conexe în cadrul proiectelor finanţate FSE  reprezintă un avantaj;

Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi  internet.

 

Ce căutăm?

O persoană abilitată în realizarea inventarierii, analizei şi selectării din totalul gospodăriilor din comunitatea de intervenţie a celor mai precarepentru a putea beneficia de sprijinul financiar pentru creşterea condiţiilor de locuit şi a siguranţei locative, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

  • Participarea la elaborarea metodologiei specifice şi a planului de intervenţie în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale beneficiarilor din GT al proiectului;
  • Participarea la elaborarea procedurii de selecţie a locuinţelor beneficiarilor ce urmează a fi introduce în planul de reabilitare comunitară;
  • Participarea la acţiunea de prospectare a pieţei şi îşi va aduce aportul la pregătirea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de reabilitare;
  • Participarea la monitorizarea derulării lucrărilor din cadrul programului îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru gospodăriile eligibile;
  • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice consilierii şi inventarierii condiţiilor de locuit;
  • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

  • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,

Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 12.09.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

 

 

 

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro