Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Formatori curs competenţe antreprenoriale

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Formatori curs competenţe  antreprenoriale

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 60 ore/curs (cu posibilitatea de prelungire )

Norma de lucru: 6 ore/zi

Localizare: Alba Iulia

Cerinţe:

 • Studii: 
 • Studii superioare de specialitate, finalizate cu licenţă,
 • Certificat de Formator /Formator de formatori
 • Experienţă specifică:
 • Experienţă în predare şi/sau training minim 6 luni;
 • Experienţa pe proiecte europene constituie avantaj;
 • Competenţe:
 • Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi internet;

 

Ce căutăm?

Formatori  pentru predarea cursurilor de Competenţe antreprenoriale, desfăşurate în jud. Alba, Mureş şi Covasna , caresă îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

 • Susţinerea de sesiuni de formare în domeniul dezvoltării antreprenoriale;
 • Facilitarea transferului de cunoştinţe teoretice în cadrul programelor de formare antreprenorială din proiect;
 • Implicarea în designul cursului, dezvoltarea şi/sau adaptarea materialelor de formare: suport de curs, manuale, prezentări, caiete de curs, etc;
 • Motivarea cursanţilor să se implice în cadrul programului de formare prin prezenta fizică şi activă;
 • Îndrumarea cursanţilor în vederea realizării planurilor de afaceri;
 • Întocmirea documentelor stabilite prin metodologia de desfăşurare a activităţii de formare;

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de activare şi dezvoltare într-un mediu profesional,
 • Condiţii optime de lucru. Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 09.07.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.17

Data:05.07.2018

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro