Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

POSTUL: Consilier locuire

Înapoi la joburile inactive

 

Denumirea postului: Consilier locuire (214209 - Consilier inginer construcţii)

Tipul postului: Post vacant

Perioada: determinată

Durata: 26 luni

Norma de lucru: 4 ore/zi

Localizare: Alba Iulia - Vinţu de Jos

Cerinţe:

 • Studii:
 • Studii superioare tehnice finalizate cu  licenţă;
 • Experienţă specifică:
 • Experienţă de minim 2 ani în monitorizarea intervenţiilor din domeniul construcţiilor şi a gestionării documentelor de lucru specifice activităţii;
 • Competenţe:
 • Experienţa în domenii conexe în cadrul proiectelor finanţate FSE  reprezintă un avantaj;
 • Cunoştinţe medii de operare cu pachetul Microsoft Office şi  internet.

 

Ce căutăm?

O persoană abilitată în realizarea inventarierii, analizei şi selectării din totalul gospodăriilor din comunitatea de intervenţie a celor mai precare care vor putea accesa sprijinul financiar pentru creşterea condiţiilor de locuit şi a siguranţei locative, care să îndeplinească condiţiile de mai sus şi care demonstrează abilităţi superioare de comunicare şi relaţionare, capacitate superioară de analiză şi sinteză a informaţiilor, atitudine prosocială, orientare către rezultat, capacitate de prioritizare a activităţilor şi de bună gestionare a timpului de lucru.

 

Ce vei face?

 • Participarea la elaborarea metodologiei specifice şi a planului de intervenţie în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de locuit ale beneficiarilor din GT al proiectului;
 • Participarea la elaborarea procedurii de selecţie a locuinţelor beneficiarilor ce urmează a fi introduce în planul de reabilitare comunitară;
 • Realizarea devize de reparaţii pentru locuinţele selectate din comunitate;
 • Participarea la acţiunea de prospectare a pieţei şi îşi va aduce aportul la pregătirea documentaţiei de achiziţie a serviciilor de reabilitare;
 • Participarea la monitorizarea derulării lucrărilor din cadrul programului îmbunătăţire a condiţiilor de locuit pentru gospodăriile eligibile;
 • Întocmirea, îndosarierea, scanarea şi pregătirea pentru arhivare a documentelor specifice consilierii şi inventarierii condiţiilor de locuit;
 • Participarea la şedinţele de lucru din cadrul proiectului.

 

Ce oferim?

 • Oportunitatea de dezvoltare profesională în cadrul unei echipe dinamice în domeniul implementării proiectelor finanţate FSE,
 • Condiţii optime de lucru
 • Salariu atractiv.

 

Aşteptăm cu interes C.V.-ul tău, în format Europass la adresa de e-mail pakiv_romania@yahoo.com, până în data de 08.06.2018. Selecţia se va face în urma analizei CV-urilor şi a participării la interviu a candidaţilor compatibili cu cerinţele din anunţ. Angajarea se face după aprobarea notificării pe post de către OIRPOSDRU Centru.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0258.811.170

Data: 05.06.2018

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro