Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Programe de formare profesională în domeniul meşteşugurilor pentru 875 de şomeri din mediul rural

 

[ Inapoi ]

 

Programe de formare profesională în domeniul meşteşugurilor pentru 875 de şomeri din mediul rural

 

Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL Bucureşti şi Techniki Ekpedeftiki SA Grecia a desfăşurat, pe întraga durată a anului 2015, două caravane de informare şi promovare privind oportunităţile de calificare/recalificare oferite prin proiectul "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor". Prima campanie s-a adresat şomerilor, persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoanelor inactive cu domiciliul în comunele Vidra, Vadul Moţilor, Ighiu şi Pianu din judeţul Alba, în comunele Ticvaniu Mare, Socol şi Baziaş din judeţul Caraş-Severin, Satchinez şi Saravale din judeţul Timiş, Pişcolt din judeţul Satu Mare şi în localităţile Diosig, Galoşpetreu şi Suplacu de Barcău din judeţul Bihor.

La activităţile desfăşurate în cadrul campaniei au participat peste 350 de persoane, iar ca urmare a acţiunilor de informare, un număr de 320 de persoane au dorit să facă parte din grupul ţintă al proiectului. Participanţii înscrişi în proiect au fost informaţi şi consiliaţi în vederea creşterii şanselor de acces pe piaţa muncii, 167 au finalizat cursurile de formare profesională lansate la începutul lunii decembrie, iar 84 participă la cursurile lansate la începutul lunii martie.

A doua campanie a vizat şomerii, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoanelor inactive cu domiciliul în comunele Şard, Vinţu de Jos, Albac şi Câmpeni din judeţul Alba, Fîrdea din judeţul Timiş, Tarcea, Diosig, Popeşti, Auşeu, judeţul Bihor.

La activităţile desfăşurate în cadrul campaniei au participat peste 350 de beneficiari ai proiectului, iar 313 persoane au participat la programele de formare profesională derulate prin proiect: lucrător în industria ceramicii, confecţioner scule şi obiecte manuale, confecţioner-asamblor articole din textile, tricotor manual, ţesător manual, lucrător în tâmplărie şi tapiţer. La finalul programelor de formare profesională 302 beneficiari dintre cei 313 înscrişi la evaluarea finală au obţinut diploma de calificarea în domeniile pentru care au optat. Această campanie de informare şi promovare a încheiat o serie de 4 campanii organizate pe toată durata de implementare a proiectului la care au participat, în total, peste 1100 de şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoane inactive din mediul rural, din regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest.

Prin proiectul "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, "Promovarea măsurilor active de ocupare" vor fi furnizate servicii integrate de informare, consiliere şi de formare profesională în mediul rural pentru cel puţin 1000 de şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoane inactive. Programele de formare profesională vizează calificarea a 875 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în domenii din sectorului meşteşugăresc, cu ar fi: Lucrător în industria ceramicii, Confecţioner scule şi obiecte manuale, Confecţioner-asamblor articole din textile, Tricotor manual, Ţesător manual, Lucrător în tâmplărie şi Tapiţer. După finalizarea programelor de formare, 30 dintre absolvenţii care obţin certificate de calificare vor fi susţinuţi şi asistaţi să-şi înfiinţeze mici afaceri meşteşugăreşti care să contribuie atât la creşterea calităţii vieţii acestora şi a familiilor lor, precum şi la dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.

   
   
   

 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

.