Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Caravanele ocupării în mediul rural din regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est

 

[ Inapoi ]

 

Caravanele ocupării în mediul rural din regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est

Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL Bucureşti şi Eco Tech Srl Italia a desfăşurat în perioada ianuarie-decembrie 2015, două campanii de informare şi conştientizare - "CARAVANA SATELOR" - în cadrul proiectului "Caravana ocupării în satele din regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est".

Obiectivele principale ale acestor campanii au vizat stimularea participării membrilor comunităţilor rurale din aceste regiuni la activităţile proiectului, promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii şi facilitarea dialogului şi cooperării între actorii implicaţi şi interesaţi de formarea profesională continuă.

La finalul primei campanii au fost înregistraţi 618 participanţi ca viitori beneficiari ai proiectului, dintre care, peste 200 fiind locuitori din mediul rural din judeţul Alba (Vinţu de Jos, Vadu Moţilor, Roşia Montană, Dăroaia, Vurpăr, Avram Iancu, Pianu de Sus), 180 fiind din judeţele Iaşi şi Neamţ (Horleşti, Lungani, Băltaţi, Tansa, Sineşti, Moţca, Ciurea) şi 238 din judeţele Galaţi şi Tulcea (Băneasa, Cuca, Drăguşeni, Valea Teilor, Iveşti, Frumuşiţa).

La activităţile desfăşurate în cadrul celei de-a doua campanii au participat peste 150 de beneficiari ai proiectului din regiunile Centru, Nord-Est şi Sud-Est, iar ca urmare a acţiunilor de informare şi promovare desfăşurate pe parcursul mai multor etape, un număr de 123 persoane au participat la cursul de "Competenţe antreprenoriale", 121 dintre aceştia fiind certificaţi la finalul examenului de evaluare. Această campanie de informare şi promovare a încheiat o serie de 4 campanii organizate pe toată durata de implementare a proiectului la care au participat, în total, peste 1414 şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoane inactive din mediul rural, din regiunile Centru, Nord-Est şi Sud-Est.

Durata totală de implementare a proiectului "Caravana ocupării în satele din regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est" este de 18 luni, iar obiectivul principal al acestuia este de a  contribui la creşterea oportunităţilor de ocupare pentru şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoanele inactive din zonele rurale, din regiunile Centru, Nord Est şi Sud Est.

În cadrul acestui proiect sunt furnizate servicii integrate de informare, consiliere şi de formare profesională în mediul rural pentru cel puţin 1000 de persoane. Programele de formare profesională vizează calificarea a 875 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în ocupaţii non agricole (lucrător finisor în construcţii, lucrător instalator pentru construcţii, lucrător în tâmplărie, lucrător în pensiune turistică, florar-decorator, confecţioner asamblor articole textile). După finalizarea programelor de formare, 15 antreprenori, selectaţi dintre absolvenţii care au obţinut certificate de calificare, vor fi susţinuţi şi asistaţi să-şi înfiinţeze mici afaceri, contribuind astfel la relaxarea dependenţei acestora faţă de agricultura de subzistenţă şi la creşterea calităţii vieţii în mediu rural.

La activităţile de informare şi conştientizare ale proiectului au fost invitaţi să participe atât potenţialii beneficiari ai proiectului: şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane inactive, cât şi reprezentanţii autorităţilor  publice locale şi centrale, reprezentanţii societăţii civile, reprezentanţii mediului de afaceri, reprezentanţii mediului academic şi universitar şi alţi actori relevanţi care sunt implicaţi sau au dorit să se implice în reducerea şomajului şi creşterea calităţii vieţii în mediul rural.

 
 
 
 
 

Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro