Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect cu fonduri europene pentru creșterea calității vieții și a incluziunii sociale în Vințu de Jos

 

PROIECT CU FONDURI EUROPENE PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII

 ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS

 

Asociația Pakiv România din Alba Iulia, în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Vințu de Jos, Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună din București și Școala Gimnazială "Iuliu Maniu" din Vințu de Jos a demarat, începând cu 10 august 2017, proiectul "CCI SIBIȘENI - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS".

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în comuna Vințu de Jos (satele Vințu de Jos, Vurpăr și Valea Vințului), iar valoarea totală a acestuia este de 21.491.286,08 lei.

Obiectivul principal al proiectului este de a promova incluziunea socială, de a combate sărăcia și oricare formă de discriminare ca instrumente flexibile și durabile pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și comunitatea marginalizată din Vințu de Jos, în care există populație aparținând minorității rome.

Contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivului se va realiza prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie din comunitatea marginalizată din Vinţu de Jos cu 555 de persoane, din care 282 de etnie romă ȘI 278 femei prin aplicarea unui set de măsuri integrate în domeniile educaţiei, ocupării, serviciilor sociale şi medicale, îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, acordării asistenţei juridice şi combaterii discriminării.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 555 persoane participante în proiect; 60 de copii cu vârstele între 3 și 7 ani participanți la un program de educație preșcolară; 40 de copii din clasele V-VIII participanți la un program de tip școală după școală; 40 de adulți înscriși în programul a II-a șansă; 1 Centru Comunitar Integrat înființat, reabilitat, dotat și dezvoltatat în Vințu de Jos; 339 persoane consiliate ocupațional; 220 persoane participante la programele de formare profesională; 40 persoane (16-25 ani) participante la programele de ucenicie; 100 persoane plasate pe piața muncii; 30 afaceri înființate, subvenționate și monitorizate; 555 persoane beneficiari ai serviciilor sociale și medicale; 25 locuințe reabilitate; 100 persoane consiliate juridic; 400 persoane implicate în dezbateri cetățenești; 15 voluntari implicați în proiect; 100 copii și tineri conștientizați cu privire la problematica drepturilor omului și anti-discriminare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

 

Date de contact

Cristian Prunean

Expert implementare

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258811170

Web: www.pakiv.ro

Facebook: Cci Sibiseni Vințu                            

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

[...vezi toate anunturile ]
Data publicarii: 2018-03-02,12:50:08Data expirarii: 0000-00-00,00:00:00
Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro