Pakiv - România

 

Alba Iulia, Alba, ROMÂNIA
Str. Emil Racoviță, Nr. 76

Proiect cu fonduri europene pentru dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Centru

PROIECT CU FONDURI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI ÎN REGIUNEA CENTRU

 

Asociația Pakiv România din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului "Antreprenoriat Start Up de Succes - Un Plus pentru Regiunea Centru", cod SMIS 106538, cu valoarea totală de 8.954.855,11 lei.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu Asociația de Caritate HILFE 2005 și SC METODO Studii Consultanță România SRL, în perioada 16.01.2018 - 15.01.2021 și are ca scop dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru, respectiv, în județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Sibiu și Brașov și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare.

Astfel, vor fi înființate un număr de 40 de noi afaceri, din care cel puțin 2 în fiecare județ din regiunea de implementare a proiectului. Tinerii NEETs (care nu urmează nicio forma de învățământ si nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 - 24 ani nu vor face parte din acest grup țintă.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 325 de persoane cu vârsta peste 18 de ani, din regiunea Centru care doresc sa inițieze o activitate independentă, în domenii nonagricole.

Prin acest proiect se susține creșterea gradului de ocupare prin crearea a 80 de noi locuri de muncă, câte 2 locuri de muncă pentru fiecare dintre cele 40 de afaceri noi înființate în cadrul proiectului.

Principalele rezultate așteptate sunt: 325 de persoane informate; 1 incubator de afaceri virtual; 325 de persoane selectate în vederea participării la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială; 13 de grupe de formare curs Competențe Antreprenoriale organizate; 325 de persoane formate in cadrul proiectului care au obținut certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenorială, recunoscute de ANC; 325 de planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială; 1 sesiune concurs de idei de afaceri; 40 de planuri de afaceri selectate în urma concursului de idei de afaceri; 40 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiului efectuat de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis; 40 sesiuni individuale de consiliere / consultanta / mentorat organizate, câte una pentru fiecare beneficiar de ajutor de minimis; 40 întreprinderi noi înființate; 40 planuri de afaceri implementate / IMM-uri create și funcționale; 80 de locuri de muncă nou create; 40 de rapoarte complete de monitorizare a implementării planului de afaceri; 40 subvenții (micro-granturi) acordate pentru 40 afaceri nou înființate în regiunea regiunea Centru; 1 raport de analiza a mediului antreprenorial din regiunea Centru.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 - Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

 

Date de contact

Asociaţia Pakiv România

Telefon: 0258811170

Web: www.pakiv.ro

Facebook: Antreprenor Start Up de Succes Centru                

E-mail: asus106538@yahoo.com

[...vezi toate anunturile ]
Data publicarii: 2018-01-18,12:18:47Data expirarii: 2021-01-18,12:18:47
Ştiri

 

Denumire organizație: Asociația Pakiv România

CUI: 18115500

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 42 / 27.10.2005;

Adresa poștală: Str Emil Racoviță, Nr. 76, Alba Iulia, Județul Alba

Tel. / Fax: 0258811170

E-mail: pakiv_romania@yahoo.com

Facebook: Asociatia Pakiv Romania

Persoană de contact: Gruia Ioan Bumbu


 
 
 

 

Copyright 2017 © pakiv.ro Webmaster www.virtualsolution.ro

 

http://pakiv.ro